• Odmiana rosyjska, pochodząca z placówki naukowej FGUP „Bakczarskoje” Rosselhozakademii, Obwód Tomski, 2010 rok.
  • Krzew: wys. 150 cm, szer. 190 cm, o średniej sile wzrostu i średnio zwartej budowie.
  • W 2014 roku okres kwitnienia trwał: 07.04.-14.04.2014.
  • Owoce: średnia masa 1,4 g (max 1,8 g), jednakowej wielkości, kształt dzbankowaty, tępo zakończone, kolor ciemnofioletowy, prawie czarny, z silnym nalotem woskowym, owoc twardy. W smaku bardzo słodki, deserowy, zdatne również do zamrażania (po rozmrożeniu owoców zawartość cukru nie spada). Skórka owoców niezbyt mocna, średnio zdatne do transportu.
  • Według obserwacji prowadzonych na naszej plantacji w Muniakowicach (Małopolska) okres dojrzewania owoców przypada, w zależności od przebiegu pogody, od pierwszego do trzeciego tygodnia czerwca.
  • Zbiór mechaniczny i ręczny, jagody mają średnią tendencję do osypywania się, ale w czasie zbioru łatwo oddzielają się od szypułki. Dojrzewanie owoców równoczesne.
  • Średni plon z krzewu: 3,5 kg (max 6,5 kg). Średni plon z hektara: 11,5 t/ha (max 21,4 t/ha).
  • Od czerwca 2014 roku w Muniakowicach (w naszym gospodarstwie) oraz na Syberii (w Bakczarze) przeprowadzaliśmy co roku badania zawartości cukru w owocach różnych odmian jagody kamczackiej. Maksymalny wynik otrzymany w tych badaniach dla tej odmiany wynosił 19,0°Bx (Brix). 
  • W celu uzyskania obfitego plonowania poleca się sadzić kilka różnych odmian obok siebie (aby umożliwić zapylanie krzyżowe). Polecane są odmiany: ‘Docz’ Velikana’, ‘Streżewczanka’, ‘Vostorg’, ‘Bakczarskij Velikan’.
  • Posiadamy licencję na rozmnażanie tej odmiany udzieloną przez FGUP „Bakczarskoje” Rosselhozakademii.