• Odmiana licencyjna. Należy do grupy Blue Treasure.
  • Pokrój krzewu w kształcie kopuły, dobrze się rozkrzewia, o dużym wigorze. Dorasta do 1,5 m wysokości i 1,5 m szerokości.
  • Owoce duże, słodkie i aromatyczne. Owoce długości ok 2 cm, o kształcie eliptycznym, na końcach zaokrąglone, czasem wręcz kuliste, sucha blizna poszypułkowa. Możliwy zbiór mechaniczny.
  • Odmiana średniopóźna. Według obserwacji prowadzonych na naszej plantacji w Muniakowicach (Małopolska, Polska) okres dojrzewania owoców przypada, w zależności od przebiegu pogody, na pierwszy/trzeci tydzień lipca.
  • W naszym gospodarstwie w Muniakowicach przeprowadzamy co roku badania zawartości cukru w owocach różnych odmian jagody kamczackiej. Maksymalny wynik otrzymany w tych badaniach dla tej odmiany wynosił 15,0°Bx (Brix).
  • Średni plon z krzewu: 3,6 kg (max 4,5 kg). Średni plon z hektara: 11,8 t/ha (max 14,8 t/ha).
  • W celu uzyskania obfitego plonowania poleca się sadzić kilka różnych odmian obok siebie (aby umożliwić zapylanie krzyżowe). Polecane: ‘Blue Treasure’, ‘Boreal Blizzard’ i ‘Giant’s Heart’.
  • Posiadamy licencję na rozmnażanie tej odmiany udzieloną przez North American Honeyberry Corporation.