• Nowa średniopóźna odmiana deserowa borówki wysokiej wprowadzona na rynek przez amerykańską firmę Blueberry Farms and Nurseries z Oregonu. 
  • Jasnoniebieskie jagody są duże (Ø17-20 mm), jędrne, bardziej zwarte niż u odmiany ‘Draper’. Nadają się do długiego przechowywania. Po zbiorach owoce długo zachowują wysoką jakość. Dobrze znosi transport – dzięki czemu nadaje się do handlu. Owoce tej odmiany nadają się również do przetwórstwa i do mrożenia.
  • Okres dojrzewania w USA przypada na drugą połowę lipca i trwa do końca lipca. Przewidywany plon z hektara to 20 ton. Odmiana nadaje się do zbioru mechanicznego. Odmiana o dużej przydatności do uprawy towarowej, charakteryzuje się wysoką produktywnością i lepszym smakiem owoców w porównaniu do dotychczas popularnych w uprawie odmian borówki.
  • Odmiana prawnie chroniona.