Nasza grupa

Jesteśmy nieformalną grupą czterech rodzinnych szkółek budującą wspólną markę.

Najstarsza z firm – Gospodarstwo Ogrodnicze Tadeusz Kusibab (GOTK), istniejące na rynku od 1981 roku, zajmuje się mikrorozmnażaniem roślin (czyli rozmnażaniem rośliny z wykorzystaniem techniki kultur in vitro). Oferuje wyłącznie materiał laboratoryjny.

Firma Plantin oferuje, przede wszystkim rośliny w multiplatach tylko w ilościach hurtowych do dalszej produkcji szkółkarskiej oraz niewielki asortyment w doniczce p9.

Gospodarstwo Ogrodnicze Aleksandra Kusibab-Wyka (rok założenia 2007) i Gospodarstwo Ogrodnicze Waganowice (rok założenia 2010) to siostrzane firmy, które w swojej ofercie posiadają nieco starsze rośliny (w doniczkach od P9 do C3).

Wszystkie rośliny oferowane przez nasze firmy mają swój początek w laboratorium kultur in vitro, które znajduje się w firmie Gospodarstwo Ogrodnicze Tadeusz Kusibab (GOTK). Produkujemy, zarówno rośliny owocowe takie jak borówka wysoka, jagoda kamczacka, jeżyna wielkoowocowa, malina, świdośliwa, aronia, jak również rośliny ozdobne: różaneczniki, azalie, kalmie, wiśnie, brzozy.

+

+

+

Nasze atuty

Jakość roślin

Największym priorytetem grupy in vitro Kusibab są rośliny najwyższej jakości, dlatego inwestujemy w badania. Na zlecenie firmy PLANTIN corocznie przeprowadzane są testy w celu potwierdzenia zdrowotności materiału roślinnego oferowanego przez nasze firmy. Daje nam to pewność, że rozmnażane przez nas rośliny są wolne od wirusów i sprawdzone pod kątem zgodności odmianowej.

Materiał do badań pobierany jest i oznaczany przez przeszkolone osoby.

2005-2011 rok

badania borówki  na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie na Wydziale Ogrodniczym

2005-2010 rok

badania borówki w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach

Regularnie od 2007 roku

badania borówki w firmie Agdia Incorporated w USA

2011-2012 rok

badania borówki w Ośrodku Elitarnego Materiału Szkółkarskiego w Prusach

Regularnie od 2013 roku

badania borówki w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie

Regularnie od 2019 roku

badania borówki w Zakładzie Fitopatologii Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach

BORÓWKI

Badamy czy w próbkach roślin borówki znajdują się następujące wirusy:

 • wirus pstrości liści borówki wysokiej – Blueberry leaf mottle virus,
 • wirus oparzeliny borówki wysokiej – Blueberry scorch virus,
 • wirus szoku borówki wysokiej – Blueberry shock virus,
 • wirus nitkowatości borówki wysokiej – Blueberry shoestring virus,
 • wirus mozaikowatej rozetowatości brzoskwini – Peach rosette mosaic virus,
 • wirus pierścieniowej plamistości tytoniu – Tabacco ringspot virus,
 • wirus pierścieniowej plamistości pomidora – Tomato ringspot virus,
 • wirus czerwonej pierścieniowej plamistości borówki – Blueberry red ringspot virus (od 2019 roku),
 • wirus mozaiki borówki wysokiej – Blueberry mosaic associated virus (od 2019 roku).
 • fitoplazmy miotlastości borówki wysokiej – Blueberry witches broom phytoplasma (od 2020 roku),
 • fitoplazmy karłowatości borówki wysokiej – Blueberry stunt phytoplasma (od 2020 roku).

Od 2014 roku badamy również mateczne egzemplarze odmian maliny i jeżyny pochodzące z karkasu firmy PLANTIN. Na nasze zlecenie Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach potwierdza badaniami brak obecności wirusów przy użyciu testów Elisa i metody RT-PCR.

Materiał do badań pobierany jest i oznaczany przez przeszkolone osoby

od 2014 roku

badania malin i jeżyn pochodzących z karkasu firmy Plantin w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach

2020 rok

badania malin i jeżyn w laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa

MALINY i JEŻYNY

Badamy czy w próbkach roślin malin i jeżyn znajdują się następujące wirusy:

 • wirusa chlorozy nerwów liści maliny – Raspberry vein chlorosis virus;
 • wirusa żółtaczki nerwów liści maliny – Raspberry yellow net virus;
 • wirusa żółtej plamistości liści maliny – Raspberry leaf spot virus;
 • wirusa cętkowatej plamistości maliny – Raspberry leaf mottle virus;
 • wirusa nekrozy jeżyny – Blackberry necrosis virus;
 • wirusa plamistości liści maliny – Raspberry leaf blotch virus,
 • wirusa mozaiki jabłoni – Apple mosaic virus;
 • wirusa krzaczastej karłowatości maliny – Raspberry bushy dwarf virus;
 • wirusa mozaiki ogórka – Cucumber mosaic virus;
 • fitoplazmy.

Doświadczenie

Wiedza i doświadczenie zdobywane latami w branży ogrodniczej znajduje odzwierciedlenie w jakości produkowanych przez nas roślin.

Najstarsza firma z grupy in-vitro Kusibab to Gospodarstwo Ogrodnicze Tadeusz Kusibab istniejąca na rynku już od 1981 roku!

Początki rozmnażania roślin techniką kultur in vitro sięgają 1978 roku, wówczas Tadeusz Kusibab (współwłaściciel firmy PLANTIN) rozpoczynał pierwsze próby rozmnażania storczyków. W 1981 roku laboratorium podjęło prace nad rozmnażaniem rododendronów, a następnie od 1984 roku borówek wysokich, które stały się czołowym produktem przez wiele kolejnych lat.

Wszechstronna wiedza oraz ciągłe zdobywanie nowych doświadczeń z zakresu rozmnażania in vitro, pielęgnacji roślin, nawożenia, nawadniania itp. oraz wprowadzanie nowych technologii pozwala nam prężnie działać na rynku już prawie 40 lat!

W 2007 roku powstało Gospodarstwo Ogrodnicze Aleksandra Kusibab-Wyka i Marcin Wyka, które zajmuje się przede wszystkim borówką wysoką w doniczkach od p9 do C3. W 2010 roku zostało utworzone Gospodarstwo Ogrodnicze Waganowice Paulina Kusibab-Popowicz i Mirosław Popowicz, które przede wszystkim prowadzi sprzedaż borówki w doniczkach p9. Od samego początku wszystkie trzy firmy współpracują ze sobą, a od niedawna łączą swe działania marketingowe tworząc grupę producentów in-vitro Kusibab.

Wzajemnie się uzupełniamy (oferujemy rośliny o różnych wielkościach) i budujemy wspólną markę.

Wieloletnie doświadczenie przekazywane obecnie kolejnym pokoleniom jest gwarancją wysokiej jakości oferowanych przez nas roślin.

Bogata oferta

Szeroki wachlarz oferowanych przez nas odmian ciągle się poszerza. Stale poszukujemy nowych odmian, które są w stanie sprostać wciąż rozwijającemu się rynkowi.

Obecnie w laboratorium firmy Gospodarstwo Ogrodnicze Tadeusz Kusibab (GOTK) rozmnaża się 300–400 taksonów.

Wiodącymi gatunkami są rośliny jagodowe, zwłaszcza borówka wysoka i jagoda kamczacka, ale także maliny, jeżyny, świdośliwy, aronie. Rozmnażamy również gatunki ozdobne takie jak rododendrony, azalie, kalmie i wiśnie.

W oparciu o wieloletnie doświadczenie z licznymi rodzajami roślin jesteśmy otwarci na rozmnażanie nowych gatunków powierzonych nam przez Klientów.

Nasze laboratorium

Rozmnażanie in vitro - technologia naszych czasów i przyszłości

Produkcja naszych roślin rozpoczyna się w specjalnych, kontrolowanych warunkach – w laboratorium kultur in vitro (czyli „w szkle”). Istotą kultur in vitro jest przyspieszenie wzrostu roślin w kontrolowany sposób. Stosując starannie dobrane regulatory wzrostu odpowiednio stymulujemy rośliny do rozwoju (np. ukorzeniania się lub wzrostu pąków bocznych). Młode rośliny rosnące w sterylnych warunkach mają zapewnione optymalne warunki do wzrostu i rozwoju. Odpowiednie oświetlenie, właściwie dobrany skład pożywek, specyficzna temperatura i wilgotność powietrza sprawiają, że możliwe jest znaczne przyspieszenie procesu rozmnażania.

Pod koniec 2018 roku w krakowskiej siedzibie firmy Gospodarstwo Ogrodnicze Tadeusz Kusibab (GOTK) zostało otwarte nowe laboratorium. Obiekt o powierzchni 625 m2 i 15 stanowiskach produkcyjnych wyposażony został w nowoczesną technologię usprawniającą produkcję roślin. W swoich zasobach posiadamy około 400 taksonów roślin, gotowych w każdej chwili do wznowienia produkcji. Corocznie jest wprowadzane około 30–40 nowych taksonów i przygotowywane do ewentualnego komercyjnego wykorzystania.

Następnym etapem naszej produkcji jest aklimatyzacja roślin pod osłonami oraz stopniowe ich hartowanie. W trakcie tego procesu, w miarę rozwoju rośliny są przesadzane do wielodoniczek, a następnie do coraz większych pojemników.