Badanie borówek, malin i jeżyn

09/07/2020

Wiosną 2020 roku firma Plantin (jedna z trzech szkółek zrzeszonych w grupie in-vitro Kusibab) po raz kolejny poddała badaniom rośliny mateczne borówek, malin i jeżyn. Rośliny zostały przebadane w dwóch ośrodkach, w Zakładzie Fitopatologii, Instytutu Ogrodnictwa, ul. Pomologiczna 13a, w Skierniewicach oraz laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa na obecność wirusów i fitoplazm.

Zgodnie z wymaganiami obowiązującymi w Polsce i pozostałych krajach UE kwalifikowany materiał szkółkarski musi być wolny od niżej wymienionych patogenów.


 

BORÓWKI

Przebadano 37 odmian borówki.

Przeprowadzono testy Elisa na obecność:

 • wirusa pstrości liści borówki wysokiej Bluberry leaf mottle virus;
 • wirusa oparzeliny borówki wysokiej Bluberry scorch virus;
 • wirusa szoku borówki wysokiej Bluberry shock virus;
 • wirusa nitkowatości borówki wysokiej Bluberry shoestring virus;
 • wirusa mozaikowatej rozetowatości brzoskwini Peach rosette mosaic virus;
 • wirus pierścieniowej plamistości tytoniu – Tabacco ringspot virus;
 • wirusa pierścieniowej plamistości pomidora Tomato ringspot virus.

 

Przeprowadzono również testy PCR na obecność:

 • fitoplazm miotlastości Blueberry witches broom phytoplasma;
 • fitoplazm karłowatości Bluberry stunt phytoplasma.

 

Przeprowadzono także testy RT-PCR na obecność:

 • wirusa czerwonej pierścieniowej plamistości borówki wysokiej Blueberry red ringspot virus;
 • wirusa mozaiki Blueberry mosaic associated virus.

W żadnej z przebadanych odmian nie stwierdzono występowania żadnego w wymienionych patogenów.


 

MALINY I JEŻYNY

Przebadano 15 odmian malin, 8 odmian jeżyn.

Maliny i jeżyny były przebadane na obecności następujących patogenów:

wykonano testy ELISA na obecność:

 • wirusa mozaiki jabłoni Apple mosaic virus;
 • wirusa krzaczastej karłowatości maliny Raspberry bushy dwarf virus;
 • wirusa mozaiki ogórka Cucumber mosaic virus.

 

wykonano testy PCR na obecność:

 • wirusa chlorozy nerwów liści maliny Raspberry vein chlorosis virus;
 • wirusa żółtaczki nerwów liści maliny Raspberry yellow net virus;
 • wirusa żółtej plamistości liści maliny Raspberry leaf spot virus;
 • wirusa cętkowatej plamistości maliny Raspberry leaf mottle virus;
 • wirusa nekrozy jeżyny Blackberry necrosis virus;
 • wirusa plamistości liści maliny Raspberry leaf blotch virus
 • fitoplazm.

W przebadanym materiale nie stwierdzono występowania wyżej wymienionych patogenów.