Co to jest materiał kwalifikowany?

06/05/2020

Priorytetem w naszej działalności grupy jest prowadzenie procesu rozmnażania zgodnie z najwyższymi standardami jakościowymi. Potwierdzeniem urzędowym jakości oferowanego materiału szkółkarskiego jest jego kwalifikacja (certyfikacja).

Obecnie jesteśmy w trakcie procedury kwalifikacji naszych sadzonek borówki wysokiej chcąc zagwarantować Państwu urzędowe potwierdzenie jakości oferowanego przez nas materiału szkółkarskiego.

Co to jest materiał kwalifikowany?

 • Jest to materiał spełniający określone normy jakościowe i handlowe. Materiał roślinny podlega ocenie polowej i laboratoryjnej oraz ocenie tożsamości i czystości odmianowej.
 • Materiał kwalifikowany jest odpowiednio oznakowany, w sposób określony przepisami prawa UE. Posiada etykietę – znajduje się tam m.in.: nazwa gatunku, odmiany i numer producenta, stopień kwalifikacji, indywidualny numer oraz inne urzędowo wymagane dane.

 

Jak wygląda kwalifikacja?

 1. Od kilkunastu lat nasz firma posiada rośliny mateczne kilkudziesięciu odmian borówki amerykańskiej. Zgodnie z wymogami ustawowymi rośliny te zachowywane są w kontrolowanych warunkach określonych przepisami prawa. Rośliny mateczne podlegają badaniom na obecność organizmów szkodliwych, częstotliwość badań oraz listę patogenów i szkodników określają przepisy. Do rozmnażania pobierany jest materiał z przebadanych roślin matecznych.
 2. W 2019 roku firma Plantin wystąpiła o wpisanie do COBORU (Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych) listy odmian borówek wysokich zachowywanych przez nią. W kwietniu tego roku do rejestru COBORU wpisano 19 odmian borówki amerykańskiej. Jest to pierwszy etap w procedurze kwalifikacji materiału nasadzeniowego.
 3. Kwalifikacje przeprowadza WIORiN (Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa)
 4. Ocenę przeprowadza kwalifikator urzędowy lub akredytowany (w trakcie sezonu wegetacyjnego wykonuje się 2-krotnie ocenę szkółki).
 5. Jest kilka stopni (kategorii) kwalifikacji.
 6. Ocenie podlegają m.in.: wyrównanie, zdrowotność, tożsamość i czystość odmianowa.
 7. Po uzyskaniu pozytywnych wyników następuje zakwalifikowanie partii materiału szkółkarskiego i wydanie świadectwa.
 8. Kwalifikowany materiał posiada obowiązkową etykietę urzędową, która daje gwarancję, że rośliny zostały ocenione urzędowo lub pod nadzorem urzędowym.

 

Dlaczego warto postawić na kwalifikowany materiał?

 • gwarantowana wysoka jakość
 • gwarantowana zdrowotność, tożsamość i czystość odmianowa
 • możliwość kwalifikacji własnej produkcji szkółkarskiej przez naszych klientów