• Odmiana otrzymana w University of Arkansas, 1993 r.
  • Pędy dorastają do 5 m długości, bezkolcowe, są sztywne i wzniesione.
  • Kwiaty białe, samopylne.
  • Owoce są duże, czarne, błyszczące, jędrne (dobrze znoszą transport). Masa pojedynczego owocu może wynosić do 5 g, w smaku słodkie. Charakterystyczne dla tej odmiany są mniejsze niż w większości odmian pestki w owocach. Dojrzewają w czerwcu.
  • Z krzewu można zebrać od 6-10 kg owoców. Owocuje na pędach dwuletnich.
  • Odmiana Arapaho w Niemczech i w Szwajcarii jest objęta ochroną prawną, w związku z powyższym nie sprzedajemy jej do w/w krajów.