• Późna odmiana o wyjątkowo dużych owocach, otrzymana na University of Saskatchewan w Kanadzie; niezwykle obiecująca ze względu na atrakcyjne jagody, które można spożywać na świeżo.
  • Silnie rosnący krzew o wyprostowanym pokroju, wytwarza wzniesione pędy.
  • Owoce owalne i kuliste, wąskie i lekko spłaszczone na wierzchołkach, średnia masa 2,8 g (maks. 3,9 g); są jędrne, mięsiste, słodkie i doskonałe w smaku; nie opadają. Nadają się do zbioru mechanicznego i ręcznego; Niektóre odmiany o dużych owocach mają owoce wyrośnięte, ale lekkie – jagody „Boreal Blizzard” są mięsiste i ciężkie i doskonale nadają się na rynek świeżych owoców; nadają się również do ręcznego (bardziej pracochłonnego) zbioru, ponieważ duże owoce można zbierać szybciej, nie ulegają one łatwo uszkodzeniu i mają dłuższy okres przydatności do spożycia.
  • Daje obfite plony.
  • Od czerwca 2014 roku w Muniakowicach (w naszym gospodarstwie) przeprowadzaliśmy co roku badania zawartości cukru w owocach różnych odmian jagody kamczackiej. Maksymalny wynik otrzymany w tych badaniach dla tej odmiany wynosił 14,0°Bx (Brix).

  • Owocuje późno – w trzecim tygodniu lipca (wg. obserwacji kanadyjskich dla warunków klimatycznych Saskatoon); dzięki późnemu kwitnieniu i owocowaniu może wydłużyć okres sprzedaży i może być uprawiana w cieplejszych regionach świata.
  • Według obserwacji prowadzonych na naszej plantacji w Muniakowicach (Małopolska, Polska) okres dojrzewania owoców przypada, w zależności od przebiegu pogody, na drugi / trzeci tydzień czerwca.

  • W celu uzyskania obfitego plonowania, zaleca się sadzić razem kilka różnych odmian jagody kamczackiej (aby umożliwić zapylenie krzyżowe), najlepiej uprawiać takie rośliny, które kwitną w tym samym czasie, zwłaszcza „Boreal Beauty” i „Boreal Beast”.
  • Posiadamy licencję wydaną przez University of Saskatchewan na rozmnażanie tej odmiany.
  • Odmiana objęta ochroną prawną i wpisana do rejestru CPVO  – numer wniosku R S960.