• Odmiana pochodzi z Australii.
  • Krzewy rosną szybko, niezbyt zagęszczają się. Wysokość krzewów dochodzi do 1,8 m.
  • Młode przyrosty lekko brązowe.
  • Dostarcza owoców najwyższej jakości. Owoce bardzo smaczne, duże, jasnoniebieskie, gładkie, twarde i chrupiące. Doskonale i długo przechowują się w obniżonej temperaturze. Bardzo dobrze przechowują się w chłodniach z kontrolowaną atmosferą. Określana, jako jedna z najbardziej obiecujących odmian wielkotowarowych.
  • Bywa zawodna, szczególnie na wilgotnych stanowiskach o dobrej glebie, jesienne przymrozki uszkadzają pąki kwiatowe i młode pędy. Wymaga suchszych stanowisk i niższego nawożenia, aby wejść w okres spoczynku zimowego i uzyskać odpowiednio wcześnie pełną mrozoodporność.
  • Odporność na mrozy do –29°C (USDA – strefa 5).