• Odmiana otrzymana przez Niwę Hodowlę Roślin Jagodowych sp. z o.o.
  • Odmiana maliny czerwonej powtarzająca owocowanie.
  • Polecana do uprawy tunelowej i polowej.
  • Wytwarza bardzo długie pędy do 3 m wysokości.  Posiadają kolce o różnej długości – krótsze i dłuższe, co jest typowe dla większości odmian malin.
  • Owoce są wielkie 7,6-8,5 g, jasnoczerwone, jędrne, z połyskiem, smaczne, nie ciemnieją po zbiorze, zbiór odbywa się łatwo i sprawnie, owoc dobrze odchodzi od dna kwiatowego, a przetrzymany na krzewie nie przejrzewa i nie odpada samoistnie.
  • Początek owocowania na pędach tegorocznych przypada na pierwszą połowę sierpnia/wrzesień, a na pędach dwuletnich ok. połowy czerwca kolejnego roku. Na pędach tegorocznych odcinek owocowania wynosi ok. 1/3 długości pędu. Pozostała część owocuje w kolejnym roku, wydając obfity plon na poziomie 25 t/ha.
  • Wysoka jakość owoców, bardzo duży plon, zwłaszcza z pędów dwuletnich stanowi o przydatności tej odmiany do uprawy pod osłonami na dwa zbiory oraz daje możliwość zbioru plonu z sadzonek typu „long cane”.
  • Na planacjach ścinanych po owocowaniu zbiory zaczynają się w końcu sierpnia i trwają do pierwszych przymrozków.
  • Bardzo plenna.
  • Odmiana jest wrażliwa na nadmiar wody, podatna na zgniliznę korzeni maliny wywoływaną przez Phytophtora rubi.
  • Odmiana prawnie chroniona. Została wpisana do CPVO – Application Number O S345.