• Mieszaniec R. x canadense, A. Johnson, USA, po 1986 roku.
  • Ulistnienie grube, obfite, o lekko modrym odcieniu zieleni.
  • Kwiaty duże, czysto różowe, bardziej intensywne wewnątrz kielichów, a jaśniejące na brzegach płatków. Kwiatostan gęsty, kulisty.
  • Odporność na mróz -34°C (wg danych z USA).