Karl-Heinz Hübbers

Dr Karl-Heinz Hübbers urodził się w 1942 roku w Kranenburgu, małym miasteczku w Nadrenii. Po studiach medycznych w Münster, w Niemczech i Nowe Delhi, w Indiach, uzyskuje specjalizację w zakresie Chorób Wewnętrznych i Radiologii. W 1978 roku Hübbers powraca do domu rodzinnego, gdzie pogłębiając zainteresowania botaniczne, już wkrótce zakłada swoją pierwszą kolekcję rzadkich drzew – […]