Karl-Heinz Hübbers

Po studiach medycznych w Münster, w Niemczech i Nowe Delhi, w Indiach, uzyskuje specjalizację w zakresie Chorób Wewnętrznych i Radiologii. W 1978 roku Hübbers powraca do domu rodzinnego, gdzie pogłębiając zainteresowania botaniczne, już wkrótce zakłada swoją pierwszą kolekcję rzadkich drzew – niewielkie arboretum. Jego fascynacja ostrokrzewami (Ilex) zaowocuje wieloma selektami różnorodnych odmian we własnym ogrodzie, […]