Rodzaj:Malina

Heban PBR (Black Polka)

Rubus ×neglectus Peck
  • To nowa odmiana maliny purpurowej owocującej na pędach tegorocznych.
  • Powstała w wyniku krzyżówek [(R. occidentalis x R. idaeus L.). x R. idaeus L.] x op ( ‚Polka’, ‚Polana’ i ‚Litacz’)
  • Wzrost silny, energiczny, pędy pokryte kolcami.
  • Owoce ciemnopurpurowe, prawie czarne, błyszczące, smaczne, o wysokich wartościach odżywczych.
  • Możliwość zbioru w dwóch terminach – pierwszy (w badaniach ok. 11.06) z pędów dwuletnich, drugi (w badaniach ok. 24.08) z tegorocznych (1/3 części).
  • Odmiana tolerancyjna wobec głównych szkodników i chorób malin.
  • Odmiana prawnie chroniona.  Została wpisana do Krajowego Rejestru Odmian COBORU pod numerem S 938. CPVO – Application Number R S938.