• Wyselekcjonowana przez R. Jaynesa w 1982 roku siewka krzyżówki Kalmia latifolia f. myrtifolia.
  • Uważana za odmianę miniaturową lub karłową, jednak w dobrych warunkach rośnie mocno i tworzy krzewy powyżej 2 m wysokości.
  • Liście drobne, gęsto osadzone, skórzaste, typowe.
  • Ma czysto białe kwiaty.
  • Odmiana o dużym znaczeniu, wymaga cięcia w celu silnego rozkrzewienia, tworzy wtedy doskonałe krzewy o wielu gęsto ulistnionych pędach z dużą ilością pąków kwiatowych.
  • Odmiana odporna na plamistość liści kalmii (Phyllosticta kalmicola – Mycosphaerella colorata – kalmia leafspot).
  • Jak wszystkie kalmie jest całkowicie mrozoodporna.