Etapy produkcji in vitro

1. Pęd z pąkami przeznaczony do izolacji merystemów
1. Pęd z pąkami przeznaczony do izolacji merystemów
2. Merystem z zawiązkami najmłodszych liści, tydzień po izolacji – faza I
3. Rozwijający się pęd, 4 tygodnie po izolacji – faza I
4. Rozwijający się pęd, 6 tygodni po izolacji – faza I
5. Rozwijający się pęd, 2 miesiące po izolacji – faza I
6. Rozwijające się pędy, stabilizacja kultur – faza II
7. Kępa pędów jagody kamczackiej pod koniec stabilizacji kultur – faza II
8. Stabilne kultury przed rozmnażaniem na większą skalę – faza III
9. Kępa pędów jagody kamczackiej przeznaczona do rozmnażania – faza III
10. Stanowiska pracy w laboratorium kultur in vitro
11. Pędy jagody kamczackiej na pożywkach podczas rozmnażania – faza III
12. Pomieszczenie wegetacyjne
13. Rozmnażanie kępy w naczyniach polipropylenowych, jednorazowych – faza III
14. Ukorzenianie, pojedyncze pędy na pożywce ukorzeniającej – faza IV
15. Ukorzenione pędy po 2 tygodniach – faza IV
16. Ukorzenione pędy po 2 tygodniach – faza IV
17. Rośliny tuż po wysadzeniu
18. Mikrosadzonki 3 tygodnie po wysadzeniu do doniczki papierowej
19. Ukorzeniona mikrosadzonka, 5 tygodni po wysadzeniu do doniczki papierowej
20. 6-tygodniowe sadzonki gotowe do przesadzania do M-90, M-60 lub p9
21. Dwumiesięczna sadzonka z wielodoniczki M-90
22. Sadzonki w doniczkach p9 latem
23. Sadzonki wielkości handlowej w M-90
24. Sadzonki wielkości handlowej w M-90
25. Wielkość handlowa sadzonek w doniczkach p9
26. Półtoraroczne sadzonki w doniczkach 3,5 l gotowe do wysadzenia na plantację własną