ROZMNAŻANIE IN VITRO – technologia naszych czasów i przyszłości

Cechy nowoczesnych metod rozmnażania

  1. Zarówno materiał matczyny jak i rozmnożony jest wolny od jakikolwiek chorób i szkodników

2. Rozmnożone rośliny są wierną kopią roślin matecznych

3. Metoda pozwala szybko wprowadzić na rynek nowe odmiany

4. Materiał rozmnożeniowy dobrze znosi długotrwały transport i okres kwarantanny

5. Cena roślin rozmnażanych in vitro jest akceptowalna przez rynek

6. Cechy rozmnożonych roślin spełniają międzynarodowe wymagania fitosanitarne, prawne i handlowe

1. Roślinny mateczne

Rośliny o potwierdzonej tożsamości, wolne od chorób i szkodników,gotowe do rozmnażania są przechowywane w specjalnych, chronionych pomieszczeniach lub w chłodniach.

2. Inicjacja kultur in vitro

Z oznaczonych wybranych pojedynczych roślin matecznych pobierane są około 20 cm odcinki pędów.

Pąki boczne (pachwinowe) rozwijające się w sterylnych kulturach.

3. Stabilizacja sterylnych kultur

Maleńki fragment, wierzchołek zawierający merystem jest odcinany od pędu wyrosłego z pąka bocznego i stanowi faktyczny początek kultur.

Pędy boczne-najbardziej pożądane i wartościowe pędy do mikrorozmnażania, kultury gotowe do masowego rozmnażania

4. Masowe rozmnażanie in vitro

Rosnące i rozgałęziające się kępki roślin po osiągnięciu kilku centymetrów wysokości są ponownie dzielone-aż do uzyskania oczekiwanej ilości materiału roślinnego.

Po uzyskaniu założonej ilości roślin in vitro, pojedyncze rośliny są przenoszone na pożywkę elongacyjną, przed-ukorzeniającą.

5. Elogacja i przygotowanie do warunków in vitro

Po uzyskaniu założonej ilości roślin in vitro, pojedyncze rośliny są przenoszone na pożywkę elongacyjną, przed-ukorzeniającą.

6. Aklimatyzacja i ukorzenianie w kulturach wielowarstwowych

Rośliny wyjęte ze sterylnej pożywki są przenoszone do warunków niesterylnych i sadzone do papierowych mikrodoniczek, 360 roślin w kasecie.

Kultury wielowarstwowe roślin rozmnożonych in vitro

Rośliny wyjęte ze sterylnej pożywki są przenoszone do warunków nie sterylnych i sadzone do papierowych mikrodoniczek. 360 roślin w kasecie

7. Adaptacja do warunków szklarnianych-„Hartownie”

Ukorzenione rośliny są przenoszone do szklarni/tuneli foliowych. Temp. dzień 22 st C/noc 17 st C, światło 12/24h, RH-100% na początku, stopniowo obniżana, intensywność oświetlenia < 30 klx

8. Mikrosadzonki

Po okresie 4-6 tygodni,rośliny osiągają co najmniej 5 cm. Można pobrać mikrosadzonki. Traktowane są one tak samo jak materiał roślinny uzyskany w wyniku rozmnażania in vitro

9. Sortowanie, przesadzanie do większych pojemników

Ukorzenianie i zaaklimatyzowanie meryklony i mikrosadzonki są przesadzane mechanicznie przy pomocy transplanterów z M-360 do wielodoniczek M-90, M-84 i M-40

10. Adaptacja i przystosowanie do warunków zewnętrznych

Rośliny w wielodoniczce M-90. Po przesadzeniu, wiosna i latem, ukorzenione sadzonki borówki przeniesione są do tuneli foliowych lub do szkółki i pozostają tam do późnej jesieni.

Rośliny w donicce p9-0,5l. Po przesadzeniu, wiosną i latem, ukorzenione sadzonki borówki przeniesione są do tuneli foliowych lub do szkółki i pozostają tam do późnej jesieni.

Rośliny w doniczce 1,5l. Po przesadzeniu, wiosną i latem, ukorzenione sadzonki borówki przeniesione są do tuneli foliowych lub do szkółki i pozostają tam do późnej jesieni.

Nasze produkty-ukorzeniona roślina w mikrodoniczce z wielodoniczki M-90. Przed dostawą do klienta stan roślin jest zawsze sprawdzany i rośliny są profilaktycznie opryskiwane.Materiał do sprzedaży wiosną.

11. Nasze produkty, sortowanie, pakowanie

Nasze produkty-ukorzeniona roślina w mikrodoniczce z wielodoniczki M-360. Przed dostawą do klienta stan roślin jest zawsze sprawdzany i rośliny są profilaktycznie opryskiwane.Materiał do sprzedaży wiosną.

Nasze produkty-ukorzeniona roślina w mikrodoniczce z wielodoniczki M-90. Przed dostawą do klienta stan roślin jest zawsze sprawdzany i rośliny są profilaktycznie opryskiwane.Materiał do sprzedaży wiosną.

Nasze produkty-ukorzeniona roślina w mikrodoniczce z wielodoniczki M-84. Przed dostawą do klienta stan roślin jest zawsze sprawdzany i rośliny są profilaktycznie opryskiwane.Materiał do sprzedaży wiosną.

Nasze produkty-ukorzeniona roślina doniczce 1,5l, do sprzedaży jesienią lub po przezimowaniu wiosną następnego roku. Przed dostawą do klienta stan roślin jest zawsze sprawdzany i rośliny są profilaktycznie opryskiwane.Materiał do sprzedaży wiosną.

Nasze produkty-ukorzeniona roślina doniczce 1,5l, do sprzedaży jesienią lub po przezimowaniu wiosną następnego roku. Przed dostawą do klienta stan roślin jest zawsze sprawdzany i rośliny są profilaktycznie opryskiwane.Materiał do sprzedaży wiosną.

Nasze produkty-ukorzeniona roślina doniczce 3l, do sprzedaży jesienią lub po przezimowaniu wiosną następnego roku. Przed dostawą do klienta stan roślin jest zawsze sprawdzany i rośliny są profilaktycznie opryskiwane.Materiał do sprzedaży wiosną.

Nasze produkty-aby możliwe były dostawy zimą i wczesną wiosną, rośliny przechowywane są w skrzyniopaletach, zamrożone

Owocująca plantacja